กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทิพเนตร มีประหยัด
ครู คศ.2

นางสาววรรณนิภา ทองคำ
ครูผู้ช่วย

นายกฤษณะ พานทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวลีลาวดี ประดับบุญ
พนักงานราชการ

นางสาวลัพธวรรณ ต้นสกุล
พนักงานราชการ